Wij zijn open voor alle zorg voor uw huisdier. Lees hier onze volledige maatregelen. Wij zijn onderdeel van Caressa! Bekijk de website op www.dierenziekenhuizen.nl.

Duurzaam huisdierbezit

Een verantwoordelijke huisdiereigenaar

Samen bijdragen aan een duurzame wereld

Het begrip duurzaamheid, te weten duurzaam beleid ten opzichte van People, Planet en Profit (PPP) is tegenwoordig een veel gebruikt begrip in het grote bedrijfsleven. Ook in de diergeneeskunde probeert men duurzaamheid een gezicht te geven

Eigenaren moeten zich als huisdiereigenaar houden aan maatschappelijke normen en de dieren goed verzorgen waardoor deze gezond zijn en geen besmettingsbron kunnen zijn voor andere dieren en mensen. Dierenartsen moeten op hun beurt zorgen voor een goede dienstverlening en een verstandig medicijngebruik. Alleen als huisdieren, eigenaren en dierenartsen zich duurzaam maatschappelijk verantwoord gedragen zullen zij geaccepteerd worden in de samenleving. In de onderstaande nieuwsbrief laten we een paar manieren zien waarop de Kring, de diereigenaar en de dierenartspraktijk kunnen bijdragen aan een duurzaam maatschappelijk verantwoord huisdierbezit.

Download de nieuwsbrief